W Drodze - Magazyn Katolicki

Prowadzi:  Super User

08:00

niedziela,

06 listopada 2016

Walka z nałogiem. Ratunkiem może być modlitwa

Od ponad pół roku w parafii NMP Królowej Polski odbywają się comiesięczne spotkania – z modlitwą uwielbienia - Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia".
Okazuje się, że wciąż jest wiele osób zniewolonych różnymi nałogami. Czy można sobie z tym poradzić? Czy jedynym ratunkiem jest modlitwa? Próba odpowiedzi na te pytania w rozmowie Andrzeja Urbańskiego z proboszczem parafii, organizatorem tych spotkań ks. Janem Kucharskim.

Za nami ważne święta, kiedy wspominaliśmy i modliliśmy się za naszych zmarłych i naszych świętych. I dlatego Anna Rębas odwiedza kryptę gdańskich biskupów w towarzystwie proboszcza katedry Waldemara Waluka.

Posłuchaj audycji: