Twoje prawo

Prowadzi:  quellio_cron

13:05

środa,

28 grudnia 2016

Od 1 stycznia zmienia się wiele przepisów. Niektóre są bardzo ważne

Inaczej zapłacimy podatki, inaczej mandaty. Ale też zmienią się zasady wypłacania płacy minimalnej. 1 stycznia przyniesie wiele zmian.
Płaca minimalna wyższa i inaczej liczona dla młodych

Wzrośnie od 1 stycznia 2017 roku z 1850 zł do 2000 zł, oczywiście są to kwoty brutto.

To ważna zmiana - a skok płacy jest bardzo wyraźny. Zmieni się coś jeszcze. Do tej pory pracownik zaczynający pracę mógł otrzymać 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszych miesiącach pracy. Teraz będzie jedna stawka płacy minimalnej.

Płaca minimalna dla współpracowników

Nowelizacja przepisów wprowadza także inną, ważniejszą zmianę, a mianowicie minimalną stawkę wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenie albo samozatrudnionych, ale wykonujących ściśle określony typ pracy. Będzie ona wynosiła 13 zł.

To zmiana rewolucyjna, gdyż po raz pierwszy zostanie zagwarantowana wysokość wynagrodzenia nie-etatowców. Do tego jeszcze jedna zmiana. Po raz pierwszy PIP zyskała uprawnienie do analizy sytuacji prawnej współpracowników - choć tylko w zakresie przestrzegania tej płacy. Co za tym idzie, trzeba będzie prowadzić ewidencję czasu współpracowników, a to też zupełna nowość. Nie obejmie wszystkich, nie będzie dotyczyć np. osób mających wynagrodzenie prowizyjne. Nie dotyczy też umowy o dzieło.

Uszczelnianie systemu VAT

Jak szacuje resort finansów, zmiany w VAT mają przynieść budżetowi nawet 3,4 mld zł dodatkowych przychodów.

Nowela zakłada szersze niż do tej pory stosowanie tzw. odwróconego VAT m.in. na usługi budowlane. Mechanizm jest bardzo prosty - obecnie w normalnych relacjach gospodarczych płacimy całą cenę + VAT sprzedawcy usługi. Niestety, często zdarza się, że nabywca nie odprowadza VAT, a firma "rozpływa się" w powietrzu. Odwrócony VAT polega na tym, że obowiązek odprowadzenia VAT dotyczy kupującego towar lub usługę. To się sprawdziło np. na rynku prętów stalowych.

Odwrócony VAT obejmie też części elektroniczne, takie jak np. procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej transakcji przekroczy 20 tys. zł oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Nowością jest wprowadzenie odpowiedzialności dla pełnomocnika wraz z zarejestrowanym podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe. Będzie ono ciążyć na pełnomocniku przez 6 miesięcy od rejestracji. Przy czym, górną granicą odpowiedzialności jest 500 000 zł, a odpowiedzialność ma charakter solidarny. Ma to ograniczyć rejestrację fałszywych, fikcyjnych firm (słupów).

Gotówka mniej modna?

Zmiany bardzo ważne dla przedsiębiorców: od 1 stycznia 2017 r. każda transakcja powyżej 15 tys. złotych musi mieć postać przelewu bankowego. Jeśli nastąpi zapłata gotówką - nie można jej zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie to budziło bardzo duże opory środowisk biznesowych.

Zmiany w wycince drzew?

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia, przewidują zniesienie ograniczenia właściciela nieruchomości w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce.

Nowelizacja wprowadza zmiany umożliwiające rezygnację przez samorządy z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych sytuacjach oraz rezygnację z opłat w niektórych przypadkach. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.ak/mich