Twoje prawo

Prowadzi: 

14:18

środa,

02 listopada 2016

Przemoc i łamanie prawa przez nieletnich. Kto ponosi odpowiedzialność?

Duże znaczenie dla odpowiedzialności karnej ma wiek sprawcy. Dziecko nie może być karane, bo nie sposób przypisać mu winy. Zmienia się to jednak, gdy ma więcej niż 13 lat.
 
Audycję prowadził Artur Kiełbasiński.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZMIENIA SIĘ Z WIEKIEM

- Osobie, mającej mniej niż 13 lat nie można przypisać winy. Za jego czyny odpowiada wówczas szkoła i to ona jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania i zadośćuczynienia ofierze. 15-latkom za to można już przypisać odpowiedzialność za łamanie norm prawnych i to oni odpowiadają za to, co zrobili. Można ich pozwać i oczekiwać od nich zapłaty po uzyskaniu pełnoletności. Najczęściej jednak po prostu płacą za nich rodzice - tłumaczył adwokat Paweł Zieliński.

Szkoła podlega dwóm organom: samorządowi oraz kuratorium oświaty i wychowania. - Kuratorium działa przy wojewodzie, więc z jednej strony jest samorząd jako organ prowadzący, a z drugiej kuratorium sprawujące nadzór pedagogiczny. Kogo należy pozwać jako "właściciela" szkoły"? Przepisy są jednoznaczne. Tym organem jest zawsze samorząd, czyli np. miasto lub gmina wiejska - tłumaczył Artur Kiełbasiński.

SZKOŁA PRZEJMUJE KONTROLĘ

- Przy każdej sytuacji należy też badać czy szkoła zapewniła odpowiedni nadzór nad dziećmi - dodał Zieliński. - Osoba nastoletnia nie może być go pozbawiona. Ustawy ministra edukacji nakładają obowiązek zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa organowi prowadzącemu i dyrektorowi placówki. Przekazując dzieci szkole, to ona przejmuje kontrolę i odpowiedzialność. Jako rodzice, musimy mieć pewność, że placówka zapewnia najmłodszym odpowiednie warunki do nauki. Jeśli nauczyciel nie wypełnia należycie swoich obowiązków, odpowie dyscyplinarnie. Można mieć także wobec niego roszczenie o naprawienie szkody.

Posłuchaj audycji: