Twoja Dzielnica

Prowadzi:  Marzena Bakowska

18:30

wtorek,

23 listopada 2021

Coraz bliżej do złożenia wniosku o wpisanie centrum Gdyni na listę UNESCO. Czym charakteryzował się gdyński modernizm?

W grudniu zakończą się konsultacje społeczne związane z przyjęciem dokumentu "Modernistyczne Centrum Gdyni. Plan zarządzania dobrem na lata 2022-2027". Wpisane do niego zostały działania mające na celu ochronę śródmieścia, gdzie znajduje się kilkaset budynków i zespołów zabudowy. Przyjęcie dokumentu jest konieczne, żeby na początku 2022 roku można było złożyć wniosek o wpisanie modernistycznego centrum Gdyni na światową listę dziedzictwa UNESCO.

W audycji o formalnościach opowiadają Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa w Urzędzie Miasta oraz prof. Maria Sołtysik z Politechniki Gdańskiej. O cechach charakterystycznych dla gdyńskiego modernizmu mówi natomiast dr Anna Śliwa z Muzeum Miasta Gdyni.

Tymczasem Gdynia trafiła ostatnio na inną listę UNESCO. Została przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu, o czym informuje Magdalena Jacoń z Gdyńskiego Centrum Filmowego.

 
ZUSiPLO


Na zdjęciu: Budynek przy ul. 10 Lutego 24, róg ul. 3 Maja został zaprojektowany w 1934 roku. Powstał w ciągu dwóch kolejnych lat dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Później był siedzibą wielu instytucji, urzędów, zakładów i biur. Od 1952 roku mieścił siedzibę Polskich Linii Oceanicznych, dlatego też potocznie nazywany jest budynkiem PLO.

(Fot. z archiwum Muzeum Miasta Gdyni/szklometaldetal.pl)

 


ua