Strefa historii

Prowadzi:  Marzena Bakowska

21:05

środa,

13 października 2021

Gryf jako kaszubski motyw heraldyczny i książka o prawnych aspektach ludobójstwa Niemiec na narodzie polskim

W pomorskich muzeach zorganizowane zostały dwa wydarzenia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Pierwsze z nich to wystawa w Wejherowie, drugie to promocja książki w Gdańsku.

W audycji "Strefa historii" tym razem opowiadamy o wydarzeniach w dwóch pomorskich muzeach. Wystawa "Gryf w historii i kulturze Pomorza" w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie stała się kanwą rozmowy Adama Hebla z Romanem Drzeżdżonem. Natomiast w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się promocja książki "Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne".

O swej pracy nad publikacją opowiada dr Maciej Jan Mazurkiewicz, a o planowanej promocji publikacji prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.


(Fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)