Starszaki

Prowadzi: 

14:05

czwartek,

14 czerwca 2018

Seniorzy-poeci mieli swój Benefis Dojrzałości

Benefis Dojrzałości to niezwykłe wydarzenie artystyczne, które po raz drugi odbędzie się w Gdańsku. Bohaterami wieczoru będą poeci seniorzy - ich wiersze w profesjonalnej aranżacji muzycznej zaśpiewają trójmiejscy artyści.
Napłynęło prawie 100 wierszy. Benefisowe poezje wyłonione zostaną w konkursie. W studio  gościliśmy przewodniczącą konkursu Grażynę Bogusz, Andrzej Urbańskiego dyrektora Fundacji Promedicine, organizatora całego benefisu, Lilianę Szyplińską - uczestniczkę i laureatkę poprzedniego benefisu. W zeszłym roku za kompozycje i aranżacje wierszy odpowiadał Kamil Cieślik.

W tym roku autor (lub autorzy) muzyki i aranżacji wyłonieni zostaną w konkursie kompozytorskim. Kamil Cieślik

Benefis jest z założenia koncertem międzypokoleniowym. W gronie wykonawców pojawią się studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku, a o oprawę wizualną wydarzenia zadbają studenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Na widowni zaś zasiądą zaproszeni seniorzy z gdańskich klubów seniora, stowarzyszeń i grup seniorskich, z uniwersytetów III wieku