Spotkania

Prowadzi:  Alicja Samolewicz-Jeglicka

10:05

niedziela,

14 czerwca 2020

Są w 15 krajach, głoszą ewangelię i jeżdżą na misje

Wspólnota Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego jest obecna w 15 krajach na świecie. Tworzą ją misjonarki i misjonarze konsekrowani, kapłani i osoby świeckie.


- Naszym charyzmatem jest głoszenie ewangelii i formacja misjonarzy - opowiada należący do wspólnoty Piotr Łukuć.

- Jako wspólnota misyjna chcemy ewangelizować dziś poprzez odpowiadanie na wołanie papieża Franciszka, który wzywa nas, by pamiętać, że największym ubóstwem nie jest brak pokarmu, ale brak Boga - mówi siostra Magdalena Obarska.

Wspólnota jest otwarta dla osób w każdym wieku. - Zapraszamy do nas, do Sopotu, na kawę. Najpierw na rozmowę, a potem... być może właśnie regularne spotkania we wspólnocie - dodaje siostra Magdalena. Więcej na temat wspólnoty: www.sludzyewangelii.com.

fot. YouTube/Servidores Polska