Spotkania

Prowadzi:  Alicja Samolewicz-Jeglicka

10:10

niedziela,

29 marca 2020

Formacja, modlitwa i działanie. Męska wspólnota "Bractwo Świętego Pawła"

Misją jest osiągnięcie pełni dojrzałości męskiej - wyjaśnia duchowy opiekun wspólnoty ks. Krzysztof Ławrukajtis. Głównym celem formacji w Bractwie jest zbudowanie osobistej relacji z Jezusem, która konkretnie przełoży się na życie i działanie mężczyzny.

Formacja w Bractwie Św. Pawła jest wielowątkowa i składa się z pięciu elementów: formacji syn-brat-ojciec, Pisma Świętego, patriotyzmu, modlitwy oraz wspólnego działania.

- Misją Bractwa św. Pawła jest osiągnięcie pełni dojrzałości męskiej. Ona uwidoczni się w postawie oddawania życia za bliskich i za ojczyznę. Cel konkretny - zbudowanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem - wyjaśnia duchowy opiekun wspólnoty ks. Krzysztof Ławrukajtis.

ZAPRASZAMY!

Bractwo spotyka się regularnie w poszczególnych oddziałach. Jak podkreśla  :

- Uczestniczymy w Mszy Świętej, a później we wspólnym spotkaniu formacyjnym - podkreśla lider Bractwa Św. Pawła, Waldemar Szczuka. - Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich mężczyzn diecezji, którzy nie chcą się angażować w Bractwo, a jedynie poszukujących jednorazowego naładowania akumulatorów. Jest to wspólna Msza Święta połączona z krótką konferencją. Zapraszamy wtedy gości z całej Polski - mówił Szczuka.

O Bractwie Św. Pawła, formacji mężczyzn oraz poszczególnych oddziałach wspólnoty można przeczytać na stronie: bswp.pl.