Spotkania

Prowadzi:  Alicja Samolewicz-Jeglicka

10:05

niedziela,

22 marca 2020

Wspólnota Spotkań Małżeńskich. "Najważniejszy jest dialog pomiędzy małżonkami"

Spotkania Małżeńskie to ruch międzynarodowy. Cel wspólnoty jest bardzo konkretny - promowanie dialogu jako drogi duchowej zarówno w małżeństwie, jak i wśród par przygotowujących się do małżeństwa.

 

- Dialog zarówno pozwala nam się lepiej wzajemnie poznać, jak i – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami – opowiadają Grażyna i Ireneusz Meyerowie, liderzy Spotkań Małżeńskich w Gdyni. - Nasza wspólnota ma na celu odnawianie więzi męża i żony ze sobą i z Bogiem. Dialog rozumiemy jako rozmowę w prawdzie.

Jak dodają, Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym. To nie tylko pogłębienie więzi pomiędzy małżonkami , ale i lepsze zrozumienie sakramentalnego wymiaru związku. Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe, zamknięte rekolekcje dla małżeństw. Wszelkie szczegóły dotyczące spotkań wspólnoty można znaleźć na stronie: www.spotkaniamalzenskie.org

 

(Fot. Pixabay/Noemi-Italy)