Spółgłoski z Dąbrowskim

Prowadzi:  Tadeusz Dąbrowski

11:05

piątek,

21 grudnia 2018

Rozmowa z Adamem Zagajewskim. “W niektórych moich wierszach jest poczucie, że żyjemy w cieniu tajemnicy”

Adam Zagajewski - jeden z największych współczesnych poetów i eseistów, od lat wymieniany wśród kandydatów do literackiej nagrody Nobla. W audycji Spółgłoski z Dąbrowskim artysta zaprezentował swoje wiersze i opowiedział między innymi o tym, co święta wspólnego mają z poezją, czy faktycznie jesteśmy ojczyzną poetów, czym jest styl wysoki w jego wierszach i dlaczego wyobraźnia jest niezbędna.

- Widzę wyobraźnię jako wzmocnienie głosu. Można widzieć wyobraźnie jako ucieczkę od tego, co jest naoczne, empiryczne, ale można ją widzieć także jako amplifikacje, wzmocnienie tego, co postrzegamy. Wyobraźnia jako wzbogacenie naszego języka, naszego sposobu debatowania, oglądania świata, wydaje mi się czymś bardzo cennym i niezbędnym. I tu jest różnica między fantazją a wyobraźnią. Fantazja jest raczej wymyślaniem czegoś, czego nie ma, a wyobraźnia wzmocnieniem tego, co jest - mówił Adam Zagajewski w Radiu Gdańsk.