Samorządowy Piątek

Prowadzi:  Joanna Stankiewicz

09:10

piątek,

04 czerwca 2021

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok. Jak działania magistratu oceniają radni?

Władze Gdańska udostępniły raport o stanie miasta za 2020 rok. Jak gdańscy radni oceniają działania magistratu w związku z epidemią oraz założenia i realizację budżetu? O to Joanna Stankiewicz zapytała Beatę Dunajewską, przewodniczącą klubu Wszystko dla Gdańska oraz Kazimierza Koralewskiego, przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość.

- Wypadł pozytywnie mimo trudnych czasów. Bardzo cieszę się, że zostały zrealizowane wszystkie inwestycje dotyczące pomocy społecznej i edukacji. Cieszę się też, że udało się znaleźć pieniądze na walkę z COVID-19 - powiedziała Beata Dunajewska.

To jest moment, żeby zastanowić się nad priorytetami władz miasta. Rama komunikacyjna w mieście to bolączka wszystkich mieszkańców, to dotyka każdego. Musimy sprowadzać panią prezydent Dulkiewicz na tory mówienia o przyszłości, o strategii - dodał Kazimierz Koralewski.