Samorządowy Piątek

Prowadzi:  Joanna Stankiewicz

09:05

piątek,

20 listopada 2020

Radni o powstaniu makrokonwentów: "To pogłębienie współpracy", ale też "skok na autonomię rad dzielnic".

Reforma rad dzielnic rozpisana jest na dwa dokumenty. Pierwszy zakłada powstanie 13 konwentów makrodzielnicowych. Skupiałyby one dwie lub trzy dzielnice będące w tych samych okręgach wyborczych. Ma to być forum dyskusji między radnymi dzielnicowymi, radnymi miejskimi a przedstawicielami prezydent Gdańska. Ta propozycja ma być głosowana podczas sesji 26 listopada.

O tym w audycji "Samrządowy Piątek"" dyskutowali: Karol Ważny, radny miejski z klubu Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji ds. reformy rad dzielnic, Łukasz Hamadyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port i Tomasz Strug, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa.

- KO w Sejmie protestuje przeciwko przepychaniu projektów poselskich i głosowaniu ich bez konsultacji, a robi dokładnie to samo u nas lokalnie. To projekt grupy radnych, który na siłę chce założyć kaganiec dzielnicom i ich budżetom - mówił Tomasz Strug.

- To skok na autonomię i kasę rad dzielnic, bo utworzenie tego typu dzielnicowych molochów wiązałoby się ze spotkaniami, na których przewodniczący zarządów mieliby się tłumaczyć z planowanych inwestycji - dodał Łukasz Hamadyk.

- Kwestia opiniowania budżetów dzielnicowych wzbudziła największe kontrowersje. Ale podstawowym celem utworzenia takiego ciała miało być pogłębienie współpracy między radami dzielnic z okręgu wyborczego a radnymi miejskimi z okręgu - zaznaczył Karol Ważny.