Samorządowy Piątek

Prowadzi:  Joanna Stankiewicz

09:10

piątek,

29 maja 2020

Radni o 760. edycji Jarmarku św. Dominika: "Wierzę, że jest to mocno przemyślane pod względem bezpieczeństwa"

Władze Gdańska ogłosiły, że przygotowują tegoroczny Jarmark św. Dominika. Jest planowany w dniach 25 lipca -16 sierpnia. Będzie to 760. edycja imprezy i miasto nie chce przerywać tej tradycji, mimo pandemii. Czy to dobry pomysł i uda się zorganizować wydarzenie bezpiecznie?

O tym właśnie dyskutowali radni - Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska oraz Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu PiS. Audycję Samorządowy Piątek prowadziła Joanna Stankiewicz.

- Wierzę, że jest to mocno przemyślane pod względem bezpieczeństwa. Jarmark św. Dominika to wielka atrakcja dla turystów i mieszkańców. Uważam, że jeżeli raz impreza się nie odbędzie, jest ogromne niebezpieczeństwo, że może nigdy nie wrócić - mówiła Beata Dunajewska.

- Jeżeli jedna impreza wypada z rynku, druga chce zająć jej miejsce, w innym mieście, a nawet kraju. Jeśli zamiera handel, są duże straty nie tylko dla spółki, ale i dla gminy. Na rynku europejskim wyrobiliśmy sobie markę. Należy wykorzystać nasz potencjał turystyczny, a my chcemy normalnie żyć - dodał Kazimierz Koralewski.