Salon Artystyczny

Prowadzi: 

14:05

niedziela,

20 stycznia 2019

Kościół w Krzywym Kole i jego XVII-wieczne skarby

Odwiedzamy z mikrofonem Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole (kościół filialny parafii w Koźlinach), w którym od 2015 roku trwają prace konserwatorskie. Ta maleńka, gotycka budowla, której historia sięga XIV wieku, kryje w sobie niezwykły skarb...

Tym skarbem jest pełne, pochodzące z lat 1687-89 wyposażenie kościoła. Ukryte na stulecia pod przemalowaniami polichromie ław, wysokiej klasy malarskiej portrety w polichromowanych ramach, nazwiska i gmerki fundatorów - to wszystko, częściowo odkryte i zakonserwowane, już dziś zachwyca. Trzeba jednak jeszcze wiele trudu - i pieniędzy - aby ocalić zabytki niepoddane zabiegom konserwatorskim. Ich stan jest bardzo zły.

O skarbach i tajemnicach kościoła, a także o procesie konserwacji opowiedzą: konserwatorka Aleksandra Sobczyk oraz ks. Krzysztof Zdrojewski, proboszcz parafii w Koźlinach.

Audycję prowadzą Iwona Borawska i Andrzej Żak.

Prace konserwatorskie trwają w kościele od 2015 roku. W latach 2015-16 dzięki staraniom wielu osób udało się pozyskać środki na prowadzenie prac z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 - niestety nie było dotacji. W minionym roku Ministerstwo znów wspomogło Krzywe Koło. Udało się także zaprosić do współpracy fundację niemiecko-polską, która aplikując do niemieckiego Ministra Kultury zdobywa środki na konserwację zabytków w Polsce.

Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpfelge und Denkmalschutz wspierało konserwację tak wspaniałych zabytków jak Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworznie, które zaliczane są do zabytków kultury UNESCO, renowację witraży w kościele Św. Jana w Toruniu, konserwację pałacu w Sztynorcie.

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego to maleńka, gotycka budowla, filia kościoła parafialnego w Koźlinach. Wyjątkowość tego miejsca polega na fakcie, że zachowało się pełne, pochodzące z 1687-9 roku wyposażenie kościoła. Ukryte pod przemalowaniami polichromie ław, portrety w bardzo bogato polichromowanych ramach, gmerki fundatorów to naprawdę kopalnia wiedzy historycznej i uczta dla oka - nie tylko dla konserwatorów. Stan zabytków nie poddanych jeszcze konserwatorskim zabiegom jest bardzo zły.

Zobacz Galerię