Salon Artystyczny

Prowadzi:  quellio_cron

14:00

niedziela,

17 lipca 2016

Spotkania z Kulturą Żydowską i rozmowa o "Tabu" - temacie kwartalnika artystycznego "Bliza"

XI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską w Teatrze Atelier w Sopocie (o których opowiedzieli Andre Ochodlo i Adam Żuchowski) oraz najnowszy numer kwartalnika artystycznego "Bliza" - "Ostatnie tabu" (odwiedzą nas: Adam Kamiński, prozaik, sekretarz redakcji oraz Przemysław Kołodziej, autor tekstu o początkach "zombie horroru").

Rozmawialiśmy o wielkim wydarzeniu, jakim są Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską, w trakcie, których występują artyści z krajów Wyszehradzkich oraz Austrii, Niemiec i Rosji. Prezentowane są również warsztaty języka hebrajskiego, tańca izraelskiego, tradycyjnej kuchni koszernej, wykłady o tematyce żydowskiej, wystawy malarstwa żydowskiego i wiele innych atrakcji. Celem spotkań jest zapoznanie lokalnej i ogólnopolskiej publiczności z tradycyjnym i nowoczesnym spojrzeniem na kulturę żydowską oraz integracja i budowanie mostów między ludźmi różnych wyznań, przekonań i religii.
 
W którym miejscu w nowoczesnym świecie leży granica między tym, co dozwolone i dopuszczalne, a tym, co zakazane? Jakie znaczenie ma dziś dla nas tabu? Jakie są konsekwencje usuwania go z naszego życia? Najnowszy 26. numer kwartalnika "Bliza" pt. "Ostatnie tabu" jest próbą odpowiedzi na te pytania.

Zapraszają - Iwona Borawska i Andrzej Żak.