Rozmowy Nocą

Prowadzi:  Hanna Wilczyńska-Toczko

22:30

poniedziałek,

16 listopada 2020

Jak radzić sobie z lękiem?

W ostatniej audycji rozmawialiśmy o emocji jaką jest złość. Tym razem uwagę poświęcimy lękowi.
Żyjemy w trudnych czasach pandemii, niepokojów społecznych, w czasach, w których więcej pytań niż odpowiedzi. Właśnie w takiej rzeczywistości łatwo pojawia się lęk - lęk o zdrowie, o pracę, o przyszłość.

Jak sobie z nim radzić na co dzień, co robić, kiedy lęk ściska nas za gardło, odbiera spokój i radość życia?
O tym Hanna Wilczyńska-Toczko rozmawiała z psycholożkami z firmy szkoleniowo-doradczej "Teneo": Urszulą Gościcką i Moniką Pujszo.