Rozmowa kontrolowana

Prowadzi:  quellio_cron

10:37

wtorek,

27 grudnia 2016

Wiceprezydent Gdyni o reformie edukacji: "Staramy się, żeby nauczyciele pozostali w systemie"

- Nie szacujemy zwolnień, szacujemy rotację - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia w Rozmowie Kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Prowadzący audycję Jacek Naliwajek pyta wiceprezydenta, czy likwidacja gimnazjów będzie dużym problemem dla miasta?

- Jak tylko pani minister zapowiedziała, że będą zmiany, analizowaliśmy dane. Wstępnie podjęliśmy decyzję - wstępnie, bo ustawa jest dalej procedowana. Jeśli ustawa przejdzie w tym kształcie, w którym jest dzisiaj, to nie będziemy likwidować żadnej ze szkół - mówi Bartosz Bartoszewicz.

Wiceprezydent tłumaczy, że gimnazja będą włączane w struktury innych szkół, a we wszystkich budynkach, w których działały, dalej będą realizowane funkcje oświatowe.

JACEK NALIWAJEK: DUŻA BĘDZIE SKALA ZWOLNIEŃ NAUCZYCIELI?

- Nie szacujemy zwolnień, szacujemy rotację. Czas nauczania, jeśli chodzi o lata, nie ulegnie zmianie. W rzeczywistości etaty nauczycieli zależą nie od ilości budynków, ale od ilości uczniów. To jest też kwestia lat, przez które uczeń przechodzi. Suma tych lat pozostanie taka sama. To będzie 12 lat. Jeżeli w klasach szóstych liczebność jest średnio na poziomie 22 osób w klasie, a w gimnazjach ta liczebność w klasach była większa, to przez to, że automatycznie klasy szóste staną się siódmymi, w skali miasta liczba etatów nauczycielskich się zwiększy - zapowiada wiceprezydent.

22 LUTEGO ZOSTANIE UCHWALONA USTAWA INTENCYJNA

Gość Radia Gdańsk zaznacza, że samorząd dokłada starań, by wszyscy nauczyciele pozostali w systemie. Wiceprezydent nie wyklucza jednak zaistnienia rotacji nauczycieli, co uzależnione będzie od ilości uczniów, ale także od zmian w programie nauczania. - Będą zmiany w ilości nauczania przedmiotów. Zatem rotacje nastąpią, ale w skali całego miasta, liczba etatów się zwiększy. Do 22 lutego na sesji planujemy wstępnie przyjąć uchwałę intencyjną, czyli uchwałę, w której będziemy starali się określić mniej więcej projekt sieci szkół.

SAMORZĄD GDYNI O KROK PRZED INNYMI

Bartosz Bartoszewicz dodał, że zeszłoroczna reforma dotycząca gdyńskich szkół, pozwoliła włodarzom Gdyni być "o krok przed innymi samorządami w Polsce". - Część zadania jest już za nami. Musimy teraz uregulować status samodzielnych gimnazjów. Tych gimnazjów jest pięć, plus zespól szkół ogólnokształcących, w którym gimnazjum jest dominującą szkołą.

W Rozmowie Kontrolowanej w Radiu Gdańsk m.in. o zapowiadanym strajku nauczycieli i szkolnictwie zawodowym.

Posłuchaj audycji:


puch