Pomorze Polska Europa

Prowadzi:  Iwona Wysocka, Robert Silski

12:33

czwartek,

25 listopada 2021

Pandemia koronawirusa. Jaki miała wpływ na rozwój gospodarczy w Europie?

O gospodarczych skutkach pandemii, szybkim wzroście gospodarczym i wysokiej inflacji Iwona Wysocka rozmawiała z ekonomistą Stanisławem Szultką z Uniwersytetu Gdańskiego.


- Po pierwsze pandemia i wprowadzane restrykcje, lockdowny miały znaczący wpływ na spowolnienie rozwoju gospodarczego we wszystkich krajach UE i nie tylko w UE. W 2020 roku to było ewidentne. W zależności od kwartału ta wyrwa była od kilku do kilkunastu procent. W 2021 roku rzeczywiście nastąpiło odbicie spowodowane tym, że ta fala pandemii się trochę zatrzymała, a optymizm na bazie szczepionek spowodował, że powróciła koniunktura, wrócił optymizm na rynki, może nie do wszystkich sektorów, ale do wielu i nastąpiło odreagowanie - powiedział Stanisław Szultka.

 

am