Pomorze Polska Europa

Prowadzi:  Andrzej Urbański

12:30

czwartek,

13 lutego 2020

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa morskiego. Rozmowa z prof. Bartłomiejem Pączkiem

W audycji europejskiej przedstawiamy relację z międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa morskiego, która odbyła się w Brukseli.

Jednym z prelegentów był profesor Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej. Rozmawiał z nim Andrzej Urbański.