Obrazy wojny

Prowadzi: 

16:51

czwartek,

12 września 2019

Drugi, mniej znany pakt między Hitlerem a Stalinem

23 sierpnia 1939 r. zawarty został Pakt Ribbentrop - Mołotow. Formalnie podpisali się pod nim ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR: Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow. Jednak wszyscy zdawali sobie sprawę, że za nimi stali ich przywódcy - Adolf Hitler i Józef Stalin.

Tajny protokół umowy dzielił wpływy obu agresorów w przededniu ataku na Polskę. Kiedy wojska obu państw zrealizowały polityczne postanowienie, konieczne było zawarcie kolejnego paktu. Dokument podpisany 28 września 1939 nazywany jest więc II Paktem Ribbentrop - Mołotow, bo doprecyzowuje granicę między Niemcami a Związkiem Sowieckim przebiegającą przez podbitą Polskę.

O międzynarodowym tle tej umowy opowiada w audycji dr Sławomir Dębski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Natomiast prof. Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wskazuje na skutki sojuszu. Po wystawie stałej oprowadza Wojciech Łukaszun, kierownik Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.

Na zdjęciu: fragment wystawy stałej w Muzeum II Wojny Światowej, który opowiada o wojnie zimowej. Zgodnie z ustaleniami między Hitlerem a Stalinem, ZSRR zaatakował Finlandię w 1939 r. Fot. Mikołaj Bujak/muzeum1939.pl

 

kropa