Obrazy wojny

Prowadzi:  Marzena Bakowska

21:05

środa,

04 grudnia 2019

"II wojna światowa to tylko fragment tej historii". Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Mieszkańcy dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej doświadczyli w czasie II wojny światowej deportacji w różne miejsca dawnego Związku Radzieckiego. Między innymi ten aspekt upamiętnia powstające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru. Dr Marcin Zwolski podkreśla w audycji, że swoją działalnością ta instytucja obejmuje cały okres obecności Polaków na tzw. Sybirze. W sumie będzie to ponad 400 lat, czyli od czasów wojen Stefana Batorego, kiedy polscy jeńcy trafiali na wschód.
- Chciałbym zwrócić uwagę na naszą nazwę. W polskim znaczeniu Sybir ma znaczenie znacznie szersze niż kraina geograficzna Syberia. Mianem Sybiru określamy te wszystkie miejsca na wschodzie, które były związane z represjami wobec narodu polskiego - mówi dr Zwolski. Chodzi więc nie tylko o Syberię, ale także Kazachstan i europejską część Rosji.
W audycji przytaczamy także relacje Sybiraków - Marii Pankowskiej i Czesława Biesiekierskiego.

Na zdjęciu: budowane Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
(Fot. Muzeum Pamięci Sybiru)