Obrazy wojny

Prowadzi:  Marzena Bakowska

21:05

środa,

09 października 2019

Rozum przed siłą. Naukowcy, którzy pracują na rzecz pokoju

Prof. Raimo Pullat z Estonii, dr Utako Komai z Japonii, prof. Ryszard Katulski z Gdańska i astronom Mateusz Krakowczyk z Warszawy zostali laureatami wręczonej po raz pierwszy 28 września 2019 r. nagrody ppłk. Jana Kowalewskiego.
- Wyróżnienie jest wspólną inicjatywą Muzeum II Wojny Światowej i Politechniki Gdańskiej - mówi w audycji dyrektor muzeum dr Karol Nawrocki. Nagrodą będą co roku honorowane osoby, które wykorzystując wiedzę i potęgę swojego umysłu, działają dla dobra wspólnego. Będzie przyznawana w dwóch kategoriach: Polska dla świata i świat dla Polski, w dwóch grupach wiekowych - do 35. roku życia i po 35. roku życia. Hasłem nagrody są słowa "Rozum przed siłą".