Nocne Rozmowy

Prowadzi:  quellio_cron

23:00

niedziela,

04 grudnia 2016

Jak wpływać na innych i kreować sytuacje? Potrzebna jest "Pre-swazja"

Profesor Robert Cialdini – światowej sławy psycholog społeczny - napisał książkę "Pre-swazja", którą wydało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wstęp do polskiego wydania napisał z kolei prof. Bogdan Wojciszke – psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, który był gościem Hanny Wilczyńskiej-Toczko.

KREOWAĆ SYTUACJE

 


"Pre-swazja" to książka o tym jak kreować sytuacje, w których odbiorca jest szczególnie podatny na przekaz, jak przygotować odbiorcę na spełnienie naszej prośby albo zrobienie na nim pozytywnego wrażenia.

Profesor Cialdini pisze:

"Ci, którzy potrafią najskuteczniej przekonywać, osiągają swoje mistrzostwo dzięki preswazji, czyli procesowi przygotowującemu odbiorców na otwarcie się na przekaz. To oznacza, że nie ma optymalnej perswazji bez optymalnej preswazji".

TECHNIKI WPŁYWANIA NA INNYCH


Hanna Wilczyńska-Toczko z profesorem Bogdanem Wojciszke rozmawiała także o mechanizmach i technikach wpływania na innych – czyli o tym jak nakłonić kogoś do spełnienia naszej prośby, jak obronić się przed niepożądanym wpływem innych i co sprawia, że stajemy się ulegli.

 

Posłuchaj audycji: