Nocne Rozmowy

Prowadzi:  Super User

23:00

niedziela,

09 października 2016

Złość, smutek, pogarda i nienawiść. Dlaczego rządzą nami negatywne emocje?

Patrząc na nasze życie społeczne, można odnieść wrażenie, że kierują nami coraz częściej negatywne emocje. Złość, smutek, pogarda, nienawiść. Zachowania stają się agresywne, a emocje zaczynają rządzić, mają nad nami władzę.
Gość Hanny Wilczyńskiej-Toczko - Ewa Dziubanii-Pniewska jest mentorem i coachem, właścicielką Pracowni Rozwoju Osobistego Pro Kobieta.

W Nocnych Rozmowach mówiła o reakcjach automatycznych na pewne bodźce i o zakodowanych, wdrukowanych zachowaniach, które powtarzamy bezrefleksyjnie. Często jest to nawykowe złoszczenie się czy reagowanie agresją. Za mało w nas życzliwości, uśmiechu, spokoju.

Jak nauczyć się panować nad emocjami? Jak nie dać się im porwać? O tym w Nocnych Rozmowach.

Posłuchaj audycji: