Nie Tylko Metropolia

Prowadzi: 

14:05

wtorek,

04 grudnia 2018

Debata o Młodym Mieście. "Zagospodarowanie tych terenów jest niezwykle ważne ze względu na historię tego miejsca"

Architekci, urbaniści, inwestorzy i urzędnicy o przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku. Zapraszamy na skrót debaty "Młode Miasto - wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość", która odbyła się w zeszłym tygodniu na Politechnice Gdańskiej.

Moderatorem dyskusji był prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki.

- Zagospodarowanie gdańskich terenów postoczniowych jest niezwykłym wyzwaniem ze względu na historię miejsca i konieczność zachowania dziedzictwa ważnego dla mieszkańców regionu pomorskiego. Realizując wielofunkcyjną zabudowę tych terenów, musimy zadbać o wartości niematerialne oraz ochronić, wyeksponować najcenniejsze historyczne budynki stoczniowe i przystosować je do nowych funkcji - mówił Zbigniew Canowiecki.

- Stocznia Gdańska to wyjątkowe miejsce nie tylko w skali regionu. Naszym obowiązkiem jest zachowanie tego materialnego świadectwa jako gwarantu pamięci. Wpis tego obszaru na listę światowego dziedzictwa UNESCO upowszechni tę pamięć na arenie międzynarodowej - dodał dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski.