Nie Tylko Metropolia

Prowadzi:  quellio_cron

09:05

czwartek,

05 stycznia 2017

Co dla pomorskiego rynku pracy oznacza obecność pracowników z zagranicy?

W grupie cudzoziemców zatrudnianych w Polsce dominują Ukraińcy, którzy chętnie pracują w naszym regionie. Szacuje się, że obecnie zatrudnianych jest ich aż 60 tysięcy w pomorskich firmach. Co to oznacza dla naszego regionu?

Na to pytanie odpowiadali goście audycji Nie tylko Metropolia. W rozmowie wzięli udział Jarosław Zdziętkiewicz - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Zbigniew Canowiecki - przedsiębiorca, szef Związku Pracodawców na Pomorzu, Paweł Kądziela - dyrektor powiatowy Urzędu Pracy i Dariusz Cylupa - przewodniczący zarządu Koła Związku Ukraińców w Polsce. Audycję poprowadzili Artur Kiełbasiński i Przemysław Woś.

WKRÓTCE ZABRAKNIE RĄK DO PRACY

- Sytuacja robi się poważna i będzie się niestety pogarszała w najbliższych latach. W Polsce w latach 2015-2020 ubędzie z rynku pracy ok. 1,5 mln osób – mówi Zbigniew Canowiecki. Ekspert podkreśla, że pod uwagę należy wziąć pogłębiający się niż demograficzny, emigracje ekonomiczne Polaków oraz odchodzenie na emeryturę średnio tysiąca osób miesięcznie na Pomorzu.

- Luka zaczyna być bardzo poważna i dzisiaj jej zapełnienie przez ludzi z zagranicy jest rzeczą niezbędną, konieczną i wyzwaniem obecnego okresu. W związku z tym Ukraińcy bardzo chętnie przyjeżdżają na Pomorze, znajdują pracę m.in. w przemyśle okrętowym, gdzie zarobki są trochę większe niż w innych działach produkcyjnych - ok. 2000 złotych na rękę – tłumaczy Canowiecki. – Dla Ukraińców jest to wynagrodzenie na tyle atrakcyjne, że chcą do nas przyjeżdżać – dodaje.

Szef Związku Pracodawców zapewnia, że przedsiębiorcy są z tego faktu zadowoleni, gdyż są to ludzie z tego samego kręgu kulturowego, zdyscyplinowani i pracowici. Dodatkowo nie ma dużej bariery językowej – szybko uczą się języka polskiego.

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA UKRAIŃCÓW

W Słupsku panują tendencje spadkowe co do liczby ludności. Tam również przybywają pracownicy zza wschodniej granicy. - Nie znamy dokładnej liczby, ilu pracowników z Ukrainy jest w Słupsku, ze względu na to, że część z nich idzie własną drogą. Niektórzy dowiadują się, że w Słupsku znajduje się Związek Ukraińców, istnieje grupa mniejszości ukraińskiej, a przede wszystkim jest cerkiew - mówi Dariusz Cylupa.

Przewodniczący twierdzi, że istnieje jeszcze duża grupa Ukraińców, do której nie dotarli członkowie związku.
- Taka sytuacja spowodowana jest tym, że nie wszyscy utożsamiają się z ukraińską narodowością, niektórzy preferują język rosyjski - dodaje Cylupa.

ISTOTNE KWESTIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

Ponad 90 procent cudzoziemców, którzy starają się o pozwolenie na pobyt lub pracę to obywatele Ukrainy. Z roku na rok wzrasta ilość podań o zezwolenia i wiele osób skarży się, że procedury w urzędzie trwają zbyt długo.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi klienci nie zawsze są zadowoleni z tempa obsługi, ale proszę wziąć pod uwagę fakt, że mamy do czynienia ze zjawiskiem postępu geometrycznego – mówi Jarosław Ziętkiewicz.

Wyjaśnia, że od 2014 roku liczba cudzoziemców zainteresowanych legalizacją swojego pobytu i zatrudnienia rośnie z roku na rok dwukrotnie. – Nie zawsze jesteśmy w stanie nadążyć. W tej chwili staramy się odpowiedzieć na to wyzwanie wyodrębniając oddzielną jednostkę, wzmocnioną kadrowo, która będzie się zajmowała wyłącznie zezwoleniami na pracę dla cudzoziemców – dodaje Ziętkiewicz.

SEKTORY ZATRUDNIENIA UKRAIŃCÓW W SŁUPSKU

- Biorąc pod uwagę specyfikę powiatu Słupska to przede wszystkim osoby z Ukrainy pracują w turystyce w sezonie letnim, w firmach przetwórczych, budownictwie i usługach - mówi Paweł Kądziela. Twierdzi, że pracodawcy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracowników w sektorze przetwórczym. Bezrobocie na terenie powiatu słupskiego w ciągu dwóch ostatnich lat zmniejszyło się o 40 procent. – Pracownicy widzą braki i obywatele Ukrainy niwelują tę sytuację – zapewnia Kądziela.

Zazwyczaj cudzoziemcy zatrudniani w sektorze przetwórczym zarabiają najniższą krajową, chyba, że są pracownikami kwalifikowanymi. 

hb