Nie Tylko Metropolia

Prowadzi:  Tatiana Slowi, Piotr Lessnau

14:20

wtorek,

27 kwietnia 2021

Kandydaci na wójta gminy Wejherowo opowiadają o planowanych inwestycjach, ekologii, aktywizacji społecznej i wsparciu dla firm

Niedługo mieszkańcy gminy Wejherowo będą wybierać wójta. W audycji "Nie tylko Metropolia" Tatiana Slowi i Piotr Lessnau zapytali kandydujących o to, jakie mają plany dotyczące priorytetowych inwestycji, ekologii, aktywizacji społecznej i wsparcia przedsiębiorców w gminie. 

Przedterminowe wybory zaplanowano na 13 czerwca. O stanowisko ubiega się czterech kandydatów. Są to (w kolejności alfabetycznej według nazwiska): były policjant Piotr Bruc - Konfederacja, radny gminy Przemysław Kiedrowski - Wspólny Powiat, były wiceprzewodniczący rady powiatu, a obecnie radny gminy Marek Klas - PiS oraz były zastępca wójta Krzysztof Seroczyński - Gospodarna Gmina.

Każdy z kandydatów otrzymał od dziennikarzy Radia Gdańsk te same pytania i ten sam czas antenowy. Jedna z osób - Piotr Bruc - nie zdecydowała się na udział w programie w zaproponowanej formie.

Dowiedzieliśmy się m.in. jakie inwestycje - w opinii ubiegających się o stanowisko wójta - powinny stać się priorytetowymi w gminie Wejherowo.

- Po pierwsze, rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie całej gminy, zarówno w technologii płyt jomb, a także asfaltu i kostki brukowej. Tutaj takie przykłady: Bolszewo - ul. Strażacka, Gościcino - ul. Brzozowa, Góra - teren sąsiadujący z kościołem, droga powiatowa Gniewowo-Reda. Drugi element to rozbudowa kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego. Tutaj jest rozbudowa w Orlu - etap IV, prace projektowe i rozpoczęcie kanalizacji w Gowinie, prace koncepcyjne w Gniewowie i Zbychowie. Trzeci ważny element to budowa świetlic z infrastrukturą sportową. Tu mówimy o Łężycach i Sopieszynie oraz prace modernizacyjne dotyczące świetlic - Zbychowo, Gniewowo i Ustarbowo - powiedział Krzysztof Seroczyński.

- Priorytetem są z pewnością inwestycje infrastrukturalne. Gmina ma tu pewne zaniedbanie z lat poprzednich, ale sobie bardzo dobrze z tym radzi. Kwestia kanalizacji, która jest wykonywana: ona jest główną inwestycją, która pochłania bardzo dużo środków. Ale też drogi gruntowe i główne, które wymagają dodatkowych tras, aby były przejezdne dla mieszkańców. Naszym szczególnym priorytetem jest również kwestia świetlic wiejskich, które obecnie nie wszystkie sołectwa posiadają - powiedział Marek Klas.

- Gmina Wejherowo jest gminą wiejską, największą w powiecie wejherowskim, dlatego ważne inwestycje powinny być związane z poprawą komfortu życia mieszkańców. Mam tu na myśli głównie dalszą i systematyczną rozbudowę systemu kanalizacji i wodociągów oraz remonty i budowę dróg. Istotną kwestią jest rozbudowa szkoły podstawowej w Gowinie, Górze oraz Nowym Dworze Wejherowskim. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców konieczne jest zwiększenie liczby przedszkoli i miejsc przedszkolnych. Ważne są również inwestycje w szeroko rozumiane bezpieczeństwo, mam tu na myśli doświetlenie przejść dla pieszych oraz pomoc w zakupie niezbędnych sprzętów dla Ochotniczej Straży Pożarnej - powiedział Przemysław Kiedrowski.

Jak kandydaci widzą współpracę urzędu gminy Wejherowo z sołectwami i organizacjami pozarządowymi oraz jak chcieliby aktywizować mieszkańców? Jakie działania zamierzają podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza i wody na terenie gminy Wejherowo? Jak widzą rolę gminy w pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii i kryzysu gospodarczego z nią związanego? Na te pytania również uzyskaliśmy odpowiedzi.

(Fot. Wikimedia Commons/Andrzej Otrębski)