Nasza flota, choć nieduża

Prowadzi:  Sylwester Pięta

22:05

środa,

25 stycznia 2017

II Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Warszawie

Osoby związane z polską flotą wyczekiwały tego wydarzenia ze względu na to, że miały zostać tam opublikowane plany dotyczące modernizacji marynarki. No i ten plany poznaliśmy.
Zbyt wielu optymistycznych informacji w Warszawie niestety nie usłyszeliśmy. Z pomorskiego punktu widzenia ważne były jedak nie tylko informacje dotyczące planów modernizacji marynarki wojennej. Istotne były także informacje na temat planów przywrócenia dowództw rodzajów sił zbrojnych. Nas oczywiście najbardziej interesuje dowództwo Marynarki Wojennej, które do końca 2013 roku mieściło się w Gdyni. Po reformie - podobnie jak inne dowództwa - zostało jednak rozformowane, a w ich miejsce stworzono tak zwane inspektoraty. Od początku 2014 roku to właśnie inspektorat Marynarki Wojennej z siedzibą w Warszawie dowodzi siłami morskimi. To się jednak zmieni, powiedział dzisiaj sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski.