Magazyn morski

Prowadzi: 

21:10

środa,

05 kwietnia 2017

Wodowanie. To okazja do rozmowy z tymi, którzy budują statki

Kiedy w stoczni wodowany jest statek na uroczystości pojawiają się wszyscy, którzy przy nim pracowali - monterzy, malarze, inżynierowie i ... suwnicowe - bo to kobiety najczęściej wykonują tę pracę. Podobnie było 29 marca w stoczni Nauta, gdzie zwodowano statek rybacki dla duńskiego armatora.

W audycji na temat swojej pracy wypowiada się pani Wiesława, suwnicowa z wieloletnim stażem.

Poruszyliśmy także temat nowych klas żeglarskich, które powstaną w szkole przy ulicy Głębokiej. To szansa na wychowanie przyszłych mistrzów żeglarskich.