Magazyn morski

Prowadzi: 

21:05

środa,

22 lutego 2017

Rok Rzeki Wisły 2017. Zapomniana droga i symbol polskości

Pierwszym gościem audycji Anny Rębas jest kapitan Janusz Maziarz, szef służby poszukiwania i ratownictwa. Opowie o zimowych akcjach SAR, między innymi o akcji ratowania jachtu w górkach zachodnich. Z kolei Robert Jankowski z Fundacji Rzeki Wisły i Jadwiga Klim (na zdjęciu) z Narodowego Muzeum Morskiego opowiedzą o projekcie Muzea szlaku rzeki Wisły.
W ramach projektu Rok Rzeki Wisły 2017 planowanych jest szereg działań z zakresu kultury, sportu, ekologii, sztuki, nauki itd. Nie może wśród nich zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości.

Dlatego powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach której będziemy organizować i koordynować nasze "wiślane" przedsięwzięcia. Tym razem spotykamy się w tczewskim Centrum Konserwacji Wraków Statków.

Poza tym w Magazynie morskim zajrzymy też do Gdyni, gdzie w miniony weekend obejrzeliśmy filmowe perły o tematyce morskiej i żeglarskiej. Porozmawiamy o wrażeniach. Zobaczymy też, jak idzie montaż kładki na Ołowiankę przez Motławę.