Magazyn morski

Prowadzi:  quellio_cron

21:00

środa,

26 października 2016

Wypadek Jacka Zielińskiego i pechowy rejs Bartka Czarcińskiego. Żeglarze zdradzają szczegóły

Mnożą się pytania dotyczące czwartkowej akcji ratowniczej, którą Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa podjęła wobec żeglarza Jacka Zielińskiego 20 mil morskich na północ od Helu.

Gośćmi audycji byli - Jacek Zieliński, koordynator Wiesław Jasiński, pełniący dyżur w SAR tej nocy. Spotkaliśmy się także z kapitanem Bartkiem Czarcińskim, który opowiedział o swoim pechowym rejsie dookoła świata, oraz o okolicznościach wypadku do którego doszło na Oceanie Indyjskim podczas 107 dnia żeglugi.

Przeanalizowaliśmy także sytuację w gdańskim porcie, który nabył drugie nabrzeże do przyjmowania największych kontenerowców pływających po oceanach.

Audycję prowadziła Anna Rębas.

Anna Rębas/hb