Magazyn morski

Prowadzi:  Anna Rębas

18:10

środa,

08 lipca 2020

Inwestycje w gdyńskim porcie a wizja Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czy będziemy świadkami kolejnego "złotego wieku"?

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horałą podpisali w Gdyni porozumienie w sprawie współpracy przy budowie Trasy Czerwonej. Te pomysły śmiało można porównać z inwestycjami morskimi II Rzeczypospolitej, którym patronował minister Eugeniusz Kwiatkowski.

W "Magazynie morskim" rozmawiamy na temat tych inwestycji z wnuczką Eugeniusza Kwiatkowskiego, Julitą Ryś-Maciejewską, która powie dlaczego mocno kibicuje tym planom.