Magazyn morski

Prowadzi:  Anna Rębas

18:05

środa,

24 czerwca 2020

Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Morskiego: studenci, absolwenci i profesorowie opowiadają o uczelni

W Magazynie Morskim wracamy do jubileuszu 100-lecia szkolnictwa morskiego i Uniwersytetu Morskiego. Na uroczystościach w Gdyni była Anna Rębas. To studentom, absolwentom i profesorom tej uczelni oddała głos.


17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołał do istnienia Szkołę Morską. Uczelnia została otwarta w grudniu 1920 roku w Tczewie. W 1930 roku przeniesiono ją do Gdyni, a w 1968 roku przekształcono w Wyższą Szkołę Morską. W 2002 roku uczelnia stała się Akademią Morską, a w 2018 roku zyskała status Uniwersytetu Morskiego. Nauka prowadzona jest na wydziałach: elektrycznym, mechanicznym, nawigacyjnym oraz przedsiębiorczości i towaroznawstwa.

- Uniwersytet Morski w Gdyni to jedna z najstarszych polskich wszechnic, niezwykle zasłużona dla polskiej gospodarki, nauki i renomy naszego kraju na arenie międzynarodowej - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 100-lecia uczelni.

Podczas jubileuszu 100-lecia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego nadano byłemu wiceministrowi transportu i gospodarki morskiej – kapitanowi Zbigniewowi Sulatyckiemu, który również ukończył uczelnię, wówczas jeszcze funkcjonującą pod nazwą Wyższej Szkoły Morskiej.