Magazyn ekologiczny

Prowadzi: 

09:30

sobota,

07 marca 2020

Informacja o realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej numer WFOŚ/D/617/1512/2019 pod nazwą „Audycja Radiowa – Magazyn Ekologiczny".

Informacja o realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej numer WFOŚ/D/617/1512/2019 pod nazwą „Audycja Radiowa – Magazyn Ekologiczny".

W wyniku realizacji zadania edukacyjnego zarejestrowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku pod numerem WFOŚ/D/617/1512/2019 powstało 40 audycji radiowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Programy były przygotowywane przez dziennikarza Radia Gdańsk Włodzimierza Raszkiewicza.

Audycje zostały wyemitowane na antenie rozgłośni od 1.06.2019 do lutego 2020. Emisja odbywała się w soboty o godz. 9.45 (w zależności od długości innych programów).

Każda audycja była dwukrotnie opatrzona informacją o dofinansowaniu projektu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wszystkie audycje zostały poprzedzone emisją trzech spotów je reklamujących, opatrzonych również informacją o dofinansowaniu projektu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Spoty nadawane były w dniach poprzedzających emisje audycji o różnych porach dnia. W sumie wyemitowano 60 spotów.

Audycje również były zamieszczane na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Magazyn Ekologiczny i opatrzone logo WFOŚiGW.

Przeciętna słuchalność każdej audycji wynosiła około 20-30 tysięcy osób.

Dzięki audycjom została dostrzeżona praca wielu osób zaangażowanych w różne projekty ekologiczne. Lokalni przedstawiciele różnych organizacji mogli opowiedzieć o swoich działaniach i pasji. 


wfosigw1