Ludzie morza

Prowadzi: 

22:30

poniedziałek,

10 grudnia 2018

Jerzy Litwin, dotychczasowy dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, odchodzi na emeryturę

Wydał 6 książek oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą w języku angielskim, niemieckim, holenderskim i litewskim. Jerzy Litwin, dotychczasowy dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, od pierwszego stycznia 2019 roku przechodzi na emeryturę.

Dr inż. Jerzy Litwin rozpoczął współpracę z Muzeum Morskim w Gdańsku w 1964 r. opracowując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb wystawowych, a pracę w tym muzeum na stanowisku starszego asystenta rozpoczął w 1972 r. W roku 1988 na krótko rozstał się z Muzeum obejmując stanowisko m.in. dyrektora Wydawnictwa Morskiego. W 1991 r. został wicedyrektorem do spraw merytorycznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a w czerwcu 2001 r. dyrektorem Muzeum i funkcję tę - w ramach kolejnych kadencji - sprawuje do dzisiaj.

MORSKIE DZIEDZICTWO

Jego pracę cechował zawsze profesjonalizm, pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Potwierdzeniem jakości osiągnięć dyrektora Litwina była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie w roku 2013 nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej działalności są widoczne w gdańskiej siedzibie Muzeum oraz w jego oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie.

INICJATYWA I ZAANGAŻOWANIE

Dzięki zaangażowaniu dyrektora Litwina oraz kierowanego przez niego zespołu i pozyskanym środkom finansowym z kraju i z zagranicy powstały: Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku (2012 r.) oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym (2016 r.). Z jego inicjatywy została także utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej - wydał 6 książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 220 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski).