Ludzie i Pieniądze

Prowadzi: 

10:05

wtorek,

15 maja 2018

Facebook w Polsce funkcjonuje już 10 lat. W jaki sposób zmienił rzeczywistość i wpłynął na gospodarkę?

Mówi się, że zmiany na świecie dzieli się na erę przed Facebookiem i po. Mija 10 lat tego portalu społecznościowego w Polsce. Szacuje się, że jest na nim zarejestrowanych 16 mln Polaków, a zagląda tam co drugi z nich. Codziennie loguje się aż 80 proc. użytkowników. Co ciekawe, pół miliona osób korzystających z portalu jest w wieku 65+. 

Goście rozmawiali między innymi o tym, że Facebook może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem, trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać i przede wszystkim - korzystać świadomie, która kształtuje się w nas z każdą kolejną aferą.

Facebook, jako narzędzie gospodarki nie jest tylko rynkiem kontaktów, ale wpłynął też na rynek reklamy. Precyzyjnie celuje w potrzeby klientów, którzy np. szukają różnych towarów. Goście dyskutowali również o tym, że może być to zagrożenie Facebooka, bo traktując je jako narzędzie do przedstawiania ofert, wypaczana jest pewna idea medium społecznościowego.

Gośćmi Iwony Wysockiej w audycji Ludzie i pieniądze byli Wiktor Kamiński - zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej SKOK, Tomasz Smorgowicz - prezes Studio 102 i Stanisław Szultka - niezależny ekonomista.