Ludzie i Pieniądze

Prowadzi:  Iwona Wysocka

09:30

środa,

24 listopada 2021

Pomorskie uczelnie rozpoczynają współpracę na rzecz energetyki wiatrowej. "Mamy duży potencjał naukowy"

Osiem uczelni z całego Pomorza podpisało "porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej pomorskich uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej". W audycji "Ludzie i Pieniądze" mówiliśmy o tym, jakie to da możliwości studentom i jakie będą efekty tej współpracy.

Gośćmi Iwony Wysockiej byli prof. Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą w Porcie Gdynia.

- Chodzi o współprace naukową, nie dydaktyczną. Zrobiliśmy to trochę późno, bo rynek offshore rozwija się dynamicznie. Nasze uczelnie mają duży potencjał naukowy, żeby funkcjonować w tym obszarze - mówił prof. Marek Grzybowski.

- Należy podkreślić, że te uczelnie indywidualnie jakieś działania prowadziły. Przykładem jest Politechnika Gdańska. Rozumiem, że ten list intencyjny dotyczy głównie współpracy naukowej między uczelniami, ale pamiętajmy, że samymi kadrami nic nie zbudujemy. Za tym musi iść infrastruktura. A tutaj moim zdaniem jesteśmy mocno w niedoczasie - dodawał Maciej Krzesiński.

 

mm