Ludzie i Pieniądze

Prowadzi:  Iwona Wysocka

09:35

czwartek,

27 maja 2021

Jakie są perspektywy na spadek bezrobocia w Polsce? "Czeka cały szereg biznesów, które mają się otworzyć"

Stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak informuje GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 1.053,8 tys. wobec 1.078,4 tys. osób w marcu.

O perspektywach na większy spadek bezrobocia rozmawialiśmy w programie "Ludzie i Pieniądze". Gośćmi Iwony Wysockiej byli Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, oraz Marek Trojanowicz, prezes BrainScan.ai.

- Jesteśmy w blokach startowych, żeby zwiększać zatrudnienie. Pojawiło się mnóstwo inwestycji, których praktycznie przez rok nie było. Jesteśmy w końcowej fazie opanowywania pandemii. Czeka cały szereg biznesów, które mają się otworzyć - mówił Marek Krzykowski.

- Wzrost zatrudnienia zależy od branży. Jeżeli chodzi o nowe technologie, to byłym spokojny. Jeżeli chodzi o ten sektor turystyczno-gastronomiczny, to czas pokaże. Prognozy długoterminowe zależą od tego, co będzie się działo na jesień - dodawał Marek Trojanowicz.