Kresowy Salonik

Prowadzi:  Andrzej Urbański i Michał Rzepiak

17:05

sobota,

23 maja 2020

O rycerstwie spod kresowych stanic i obrońcach naszych polskich granic. Wspominamy bitwę pod Monte Cassino

W sobotniej kresowej audycji wróciliśmy wspomnieniami do bitwy pod Monte Cassino w 76. rocznicę bitwy. Słuchaliśmy historycznego głosu uczestnika walk o Monte Cassino, porucznika Wacława Pietrzaka, zastępcy dowódcy kompanii w 13 Wileńskim Batalionie Strzelców, kawalera orderu Virtuti Militari.

Głównym tematem naszego radiowego spotkania były początki harcerstwa na ziemiach polskich. Za symboliczny początek uznawana jest data 22 maja 1911 roku, gdy Andrzej Małkowski wydał rozkaz powołujący pierwsze drużyny skautowe we Lwowie. O tym, i nie tylko o tym, opowiedział nasz gość, profesor harcmistrz Grzegorz Nowik, historyk, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, autor książki "Polskie związki skautowe i harcerskie 1909–1922. Zarys organizacyjny", wydanej przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.


Oczywiście połączyliśmy się także z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, a Daniel Wojciechowski opowiedział nam o ważnych historycznych datach i wydarzeniach kresowych.

 

(ilustracje pochodzą z książki G. Nowika Polskie związki skautowe i harcerskie 19091922. Zarys organizacyjny, NWH, Warszawa 2019)