Komentarze Radia Gdańsk

Prowadzi: 

09:05

czwartek,

25 kwietnia 2019

"Próbuje się scedować odpowiedzialność na dyrektorów". Kto powinien podejmować decyzję o sklasyfikowaniu maturzystów?

W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, taką decyzję będzie mógł podjąć dyrektor szkoły, a w szczególnych przypadkach organ prowadzący. Czy prezydenci miast, burmistrzowie lub wójtowie są odpowiednimi osobami do wystawiania świadectw?
Gośćmi Radia Gdańsk byli Łukasz Cora (Uniwersytet Gdański) oraz Michał Lange (Gazeta Bałtycka). Rozmawiał Sylwester Pięta.

- Może być taka sytuacja, że organ prowadzący będzie próbował w jakiś sposób politycznie zagrać uczniami. Widzimy, że są takie tendencje, przynajmniej w Gdańsku. To jest rozwiązanie, o którym była mowa w moim komentarzu kilka tygodni temu. Mówiłem o tym, że rząd będzie musiał dokonać zmian w prawie, żeby móc w jakiś sposób zaradzić tej patowej sytuacji, bo ja widzę, że związki zawodowe zaprowadziły nauczycieli pod ścianę i troszkę się wycofują. Proszę zauważyć, że Sławomir Broniarz stara się delikatnie dystansować od tego, co spowodował - uważa Michał Lange.

DECYZJE DYREKTORÓW MOGĄ POGŁĘBIAĆ KONFLIKT

- Minister Dworczyk zapowiadał, że ta zmiana zostanie przeprowadzona w drodze rozporządzenia, żeby nie mieszać tutaj trybu legislacyjnego. Trzeba zauważyć, że to byłby pomysł z piekła rodem. Jak można by obchodzić ustawę o systemie oświaty w drodze rozporządzenia? Próbuje się tutaj scedować odpowiedzialność na dyrektorów. Ta zmiana doprowadzi do sytuacji, w której dyrektorzy, którzy będą odmawiać, z uwagi na brak zgody na konflikt w zespole szkolnym, będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu. Być może okaże się, że cała odpowiedzialność za klasyfikację, wypisanie świadectw i ich rozdanie spocznie na samorządzie terytorialnym czy na organach prowadzących - prognozuje Łukasz Cora.