Komentarze Radia Gdańsk

Prowadzi:  Andrzej Urbański

09:05

środa,

06 maja 2020

Jak powinni się zachowywać politycy w czasie pandemii? Komentatorzy: brać przykład z pielęgniarek, lekarzy i innych służb, pracować ciężko, z oddaniem

Czasy są wyjątkowe i takich też ludzi potrzebujemy. Komentatorzy Radia Gdańsk przyznają, że racja stanu jest ponad wszystko, dlatego też politycy powinni się porozumieć. O zbliżających się wyborach prezydenckich i związanej z nimi sytuacji politycznej w audycji Andrzeja Urbańskiego rozmawiali zaproszeni goście: prof. Grzegorz Grochowski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Robert Kwiatek, fotoreporter, działacz antykomunistycznej opozycji.

– W system demokratyczny wpisana jest wolność w zakresie formułowania swoich postulatów i pomysłów na rządzenie poszczególnych podmiotów. W związku z tym konkurencja wewnątrz tego systemu jest nieunikniona. Pytanie jest tylko o styl tej konkurencji i pewnego rodzaju etos, który pozwoli na samoograniczanie się. Oczekujemy od polityków czegoś wyjątkowego, że to jest ta chwila, w której muszą dać z siebie wszystko – zauważył prof. Grzegorz Grochowski.

– Przykład pielęgniarek, lekarzy i różnych służb, które zajęły się epidemią, pokazuje, że można i tak należy. Skarżą się, gdy im czegoś brakuje, ale pracują ciężko z oddaniem. I tego bym właśnie oczekiwał od polityków. Mówimy o problemach, o tym, co nas różni, ale zabieramy się porządnie do roboty i siedzimy, dopóki nie znajdziemy rozwiązań i się nie dogadamy – dodał Robert Kwiatek.