Kawałek świata i herbata

Prowadzi: 

18:10

czwartek,

27 kwietnia 2017

Kochają nocne życie i sowy. Przyjechali do radia z dźwiękami, że włos się na głowie jeży

Ewelina Kurach i Michał Malawski ze Stowarzyszenia Ochrony Sów przyjechali do radia ze swoim sprzętem do nagrywania. Mikrofony kierunkowe są czulsze niż ludzie ucho i mogą zarejestrować odgłosy sów raczej nie słyszalne dla człowieku, bo gubiące się w szumie tła.
W audycji usłyszeliśmy nie tylko zarejestrowane głosy sów ale też brzmiące jak z upiornego horroru wycia jenotów. To efekt nocnej pracy sowiarzyz SOS.

sos 2
Głównym wątkiem rozmowy była jednak kampania edukacyjna pn. "Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności" dotowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Stowarzyszenie Ochrony Sów realizuje ten projekt od 1 lipca 2016 do 15 maja 2017 r. W tym czasie przeprowadzili 60 prelekcji dla placówek dydaktycznych na Pomorzu w których udział wzięło 1600 uczniów. Było też 12 warsztatów terenowych "SOS dla sów", w których udział wzięło ponad 400 osób, głownie mieszkańców Pomorza. Te warsztaty odbyły się w Kartuzach, Marszewie, Przebrnie, Bąkowie, Marszewskiej Górze, Gdańsku, Szymbarku, Malborku i Nadleśnictwie Kępino. Brali też udział w 3 piknikach edukacyjnych: "Wyspa Przyrodników" w Górkach Wsch. (09.07.16), Parkowanie (16-17.07.16) i Ptasim Pikniku w Krynicy Morskiej (1-2.10.16).

sos 3
Na zakończenie goście zaprosili słuchaczy, szkoły, mieszkańców Pomorza do udziału w II edycji projektu, którego realizację zaczynają już w połowie maja.

Włodzimierz Raszkiewicz