Kawałek świata i herbata

Prowadzi: 

18:05

poniedziałek,

13 lutego 2017

Korozja to poważna rzecz - rozmowa z laureatem Pomorskiego Nobla

Korozja to poważna rzecz. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że corocznie pochłania 3 procent PKB. Profesor Krzysztof Darowicki jest zdania, że w Polsce to może być nawet do 8 procent. Można założyć, że w wyniku korozji, każdy z nas staje się co roku uboższy o 1000 do 1500 dolarów. O korozji rozmawiamy z laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych profesorem Kazimierzem Darowickim.

Ten specjalista od elektrochemii i korozji z Politechniki Gdańskiej zajmuje się m.in. monitorowaniem i diagnostyką korozyjną dużych instalacji energetycznych, kopalnianych czy też rafineryjnych. Zespół prof. Darowickiego zrealizował ponad 300 poważnych prac badawczych dla czołowych firm i koncernów z kraju i zagranicy. Do głównych osiągnięć praktycznych prof. Darowickiego należy zaliczyć opracowanie sposobu ochrony przed korozją instalacji odsiarczania spalin oraz opracowanie i wdrożenie do praktyki metody szybkiej oceny stanu wykładzin polimerowych. Kolejnym nietuzinkowym osiągnięciem jest opracowanie metody oceny wpływu prądów błądzących na infrastrukturę podziemną oraz ochrona katodowa platform wiertniczych. Natomiast w obszarze monitorowania i diagnostyki korozyjnej głównym osiągnięciem było przygotowanie i wdrożenie bezobsługowego systemu monitorowania korozji instalacji wody w Gdańsku oraz monitorowanie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych.

Warto dodać, że z inicjatywy prof. Darowickiego na PG powstał międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Materiałowa oraz nowy kierunek Konserwacja i Degradacja Materiałów. Ponadto profesor kieruje studiami podyplomowymi Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, na których od lat nie brakuje chętnych. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowane są również cykliczne, specjalistyczne kursy: Inspektor Powłok Antykorozyjnych i Inspektor Ochrony Katodowej. Kursy te zostały utworzone na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i uzyskały akredytacje Det Norske Veritas Germmanischer Lloyd i Polskiego Rejestru Statków. Certyfikaty inspektorskie honorowane są na całym świecie. 
Jednak, największym osiągnięciem – jak mówi profesor – jest budowa Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej i właściwy dobór współpracowników pod względem charakterologicznym i pod względem uzdolnień dydaktycznych oraz naukowych.
Włodzimierz Raszkiewicz/PG