Kawałek świata i herbata

Prowadzi: 

18:00

wtorek,

01 września 2020

Profesor Przemysław Busse - zaobrączkowałem 300 tysięcy ptaków

Profesor Przemysław Busse to ikona polskiej ornitologii. Założyciel najdłużej na świecie projektu badań wędrówek i obrączkowania ptaków. Akcja Bałtycka będzie niedługo będzie obchodziła 60 lat istnienia. Wszystko rozpoczęło się 11 września 1960 roku, wtedy oficjalnie zaobrączkowano pierwszego ptaka w ramach obozów Akcji Bałtyckiej. To był rudzik. Od tego czasu obrączki otrzymało 1 700 000 ptaków, profesor Busse osobiście przyznaje się do zaobrączkowania 300 000 ptaków.

Audycja jest tylko częścią większej rozmowy z profesorem Busse, więcej usłyszeć i zobaczyć będzie można w ramach obchodów 60 lecia Akcji Bałtyckiej. 

Przemysław Busse 1
Audycję nagrywaliśmy w dworku profesora Busse w Przebendowie. To miejsce przez długie lata było stacją bazową Akcji Bałtyckiej
Fot.RG
Włodzimierz Raszkiewicz