Jaka zmiana

Prowadzi: 

18:10

poniedziałek,

24 czerwca 2019

Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli gwarancji spłaty kredytu na fotowoltaikę. Mogą się o to starać małe i średnie firmy

Wprowadzenie fotowoltaiki do systemu obniża deficyt mocy i koszty energii w szczytach, może zmniejszyć ryzyko blackoutu - wskazuje w swoim raporcie Instytut Energii Odnawialnej. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera inwestycje w fotowoltaikę. Zdecydował, że udzieli gwarancji spłaty kredytu na takie inwestycje do kwoty nawet 2 i pół miliona euro. O gwarancje kredytowe mogą ubiegać się małe i średnie firmy.

- Jesteśmy świadomi, że Polska musi wypełnić swoje zobowiązania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Do 2020 roku chcemy obniżyć emisyjność naszej gospodarki o 20 proc., i poprawić o 20 proc. efektywność energetyczną  – mówi Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Jednym z celów jest zwiększenie ilości odnawialnych źródeł energii. pracujących w Polsce. Jedną z metod osiągnięcia celu jest właśnie fotowoltaika na mikroskalę i małą skalę, instalowana również przez małych i średnich przedsiębiorców - dodaje.