Jaka zmiana

Prowadzi:  Marek Nowosad

18:10

poniedziałek,

07 października 2019

Tereny przekazane, ale przekop Mierzei Wiślanej budzi kolejne wątpliwości. "Port w Elblągu na tym nie skorzysta"

Urząd Morski w Gdyni przekazał konsorcjum firm N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o. teren, na którym prowadzone będą prace w ramach pierwszego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, wykonawca obecnie pracuje nad harmonogramem prac budowlanych i dokumentami kontraktowymi, wymaganymi przed rozpoczęciem robót. Teren prac zostanie zabezpieczony, z zachowaniem ciągłości komunikacji drogowej.

"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską część I" obejmuje realizację następujących zadań: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęcia wody podziemnej oraz budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Czas na wykonanie to 32 miesiące. Podczas podpisania umowy na realizację inwestycji na mierzei przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że są zdeterminowani, by ukończyć ten projekt przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, z poszanowaniem zdrowia pracowników i zwracając uwagę na aspekty środowiskowe. 

Niepokój związany z budową kanału żeglugowego wyrażają niektórzy z polityków.

- Są zabezpieczone siły i środki na budowę kanału oraz pogłębienie toru wodnego, ale niepewny jest los rzeki Elbląg i dostosowania portu w Elblągu do przyjmowania większych jednostek. Rząd wskazuje, że to inwestycja miasta, bo port jest komunalny, ale samorządu nie stać na taką inwestycje. Będzie kanał, ale port w Elblągu na tym nie skorzysta – wskazuje senator z Elbląga Jerzy Wcisła.

Ministerstwo uspokaja, że w II etapie inwestycji zaplanowane są odpowiednie działania.