Jaka zmiana

Prowadzi:  Wojciech Stobba

18:10

poniedziałek,

25 listopada 2019

Internetowe transmisje z sesji organów samorządowych na Pomorzu. Gdzie jest najlepiej?

Od roku samorządy mają obowiązek transmitowania sesji rad oraz udostępniania nagrań z posiedzeń w internecie. Sprawdziliśmy, jak w praktyce wygląda to na Pomorzu.

Obowiązek transmitowania, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad na początku bieżącej kadencji wprowadziła nowelizacja ustaw o samorządzie terytorialnym. W intencji ustawodawcy ma się to przyczynić do większego udziału obywateli w funkcjonowaniu organów publicznych, takich jak rady miast, powiatów i gmin.

Część samorządów już wcześniej realizowała transmisje, pozostałe musiały dostosować się do nowych przepisów. Urzędy wynajmują zewnętrzne firmy, kupują gotowe systemy lub pracują nad własnymi rozwiązaniami, by zaoszczędzić.