Wspólne Czytanie w Radiu Gdańsk

Prowadzi: 

22:05

piątek,

11 stycznia 2019

Tomasz Lipi Lipski i jego jubileuszowy tomik poetycki "Prymityw", wydany z okazji 25-lecia pracy poetyckiej

Tomasz Lipi Lipski - poeta i muzyk, współzałożyciel zespołu Ikenga Drummers oraz zespołu Lipi & Czemuś, z którym wydał płytę z muzyką do swoich wierszy pt. "Więzień miłości".

Przez kilka lat prowadził audycje w radiowęźle w Areszcie Śledczym w Gdańsku, wydał też antologię poezji osób osadzonych pt. "Powiew wolności". "Prymityw" jest jego piątą książką poetycką, gromadzi wiersze z ostatnich kilkunastu lat, archiwalne zdjęcia oraz rysunki poety.