Mamo, tato ratuj

Prowadzi: 

18:00

środa,

09 stycznia 2019

Pomorska Kurator Oświaty: Apeluję do rodziców o zaufanie nauczycielom. Często widzą rzeczy, których rodzic nie dostrzega

Coraz więcej dzieci ma problemy natury psychicznej, wiele z nich cierpi na depresję - mówiła w Radiu Gdańsk dr Monika Kończyk. Pomorska Kurator Oświaty apelowała do rodziców o współpracę z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, którzy często nie są informowani o problemach.
- Apeluję o zaufanie nauczycielom, to są ludzie którzy przebywają z młodzieżą wiele godzin w trakcie nauki, ale też w innym środowisku, na wycieczkach, czy lekcjach poza murami szkół. Widzą czasem rzeczy, których rodzic nie dostrzega i jeśli je zgłaszają to robią to z troski. Nie powinno się traktować tych działań jako wrogich. Poza tym warto problemy zdrowotne dziecka zgłosić wychowawcy, bo jego zachowanie może zostać uznane za niegrzeczne, a może ono wynikać np. z depresji - tłumaczyła kurator.

Dodała, że w jej opinii problemy psychiczne ma obecnie więcej dzieci, niż jeszcze kilka lat temu. - Młodzież jest nadwrażliwa, mniej odporna na krytykę, na stres. Mocno żyje tym, co dzieje się w internecie. Nakłada się na to rozluźnienie więzi rodzinnych, bo rodzice są zwykle zapracowani i mają mniej czasu na rozmowy i przebywanie z dziećmi - mówiła dr Monika Kończyk.  

Kurator poinformowała, że większość szkół współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i może skierować ucznia na badania diagnostyczne. Prowadzone są też specjalne warsztaty dla uczniów i rodziców. - Od około 2 lat istnieje ścisła współpraca w tym zakresie między poradniami a Kuratorium Oświaty - mówiła Monika Kończyk.