Gość Dnia Radia Gdańsk

Prowadzi: 

08:30

piątek,

12 lipca 2019

Pomorski Wicekurator Oświaty zapewnia: "W szkołach średnich są miejsca dla wszystkich absolwentów"

W wielu miastach zakończył się już proces rekrutacji do szkół średnich. W tym roku temat budzi spore emocje, ponieważ do szkół idą równocześnie dwa roczniki - ostatni gimnazjum i pierwszy raz absolwenci ósmej klasy. Czy dla wszystkich uczniów znajdą się miejsca? Pytaliśmy o to Małgorzatę Bielang - Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Rozmowę prowadziła Beata Gwoździewicz.
- Rzeczywiście w tym roku szkolnym w województwie pomorskim, tak jak i w innych, znacznie większa liczba absolwentów ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum. To ponad 48 tysięcy młodych ludzi. W ubiegłym roku była to mniej więcej o połowę mniejsza liczba - przyznała Małgorzata Bielang.

- Z racji tego potrzebujemy dwa razy więcej miejsc dla absolwentów w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. I tutaj pragnę z całą stanowczością podkreślić, że ta liczba miejsc została zagwarantowana. Wiadomo też, że proces rekrutacji do szkół typu średniego prowadzą samorządy. Kuratorium wspiera ten proces w ramach swoich kompetencji i w miarę swoich możliwości, ponieważ z troską odnosimy się do tego i wszyscy pragniemy, żeby każdy absolwent znalazł miejsce w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej - podkreślała.